ประชุม The 7th International Advisory Committee (IAC) และประชุมวิชาการนานาชาติ The 3rd AUN International Health Promotion Conference

วันที่ 19-20 มกราคม 2566 มหาวิทยาลัยมหิดล โดย สำนักงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (AUN-HPN) จัดการประชุม The 7th International Advisory Committee (IAC) และประชุมวิชาการนานาชาติ The 3rd AUN International Health Promotion Conference รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงจุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพของมหาวิทยาลัยสมาชิกอาเซียน

ภายในงาน รศ.ดร.จรัมพร โห้ลำยอง และ อ.ดร.นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ ตัวแทนคณะทำงานแผนงานย่อย “มหิดลสุขภาพดีวิถีใหม่” มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำเสนอในหัวข้อ MU Healthy University Day : Healthy Mahidol in New Normal 2021

ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติในการจัดบูธให้ความรู้เกี่ยวกับ Happy University และมีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ กว่า 100 ท่าน พร้อมด้วย 26 มหาวิทยาลัย จากกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศญี่ปุ่น ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี และผ่านระบบประชุม Zoom Meeting

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/happyuniversity/