งานแสดงความยินดีแก่ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดงานแสดงความยินดีแก่ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล