งานครบรอบ 53 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ.ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพหลักสูตร และ คุณจำเริญศรี เขียวแก่ หัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคลปละบริหารทั่วไป ร่วมแสดงความยินดีและสมทบบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนด้านการศึกษา เนื่องในงานครบรอบ 53 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ผศ.ดร.ภัทรียา กิจเจริญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับ ณ ห้องกันภัยมหิดล ชั้น 1 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล