อบรมการพัฒนาศักยภาพและทักษะในการสร้างเสริม “นักสร้างสุข (Happiness Agent)” ของกำลังพล สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2567 รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต รศ.ดร.จรัมพร โห้ลำยอง น.ส.สุภรต์ จรัสสิทธิ์ และคณะทำงานศูนย์วิจัยความสุขฯ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล ร่วมจัดการพัฒนาศักยภาพและทักษะในการสร้างเสริม “นักสร้างสุข (Happiness Agent)” ของกำลังพล สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ด้วยหลักสูตร AR2H สนับสนุนโดย โครงการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมแห่งความสุข มีกำลังพลเข้าร่วมกว่า 80 คน ณ ห้องประชุมอู่ทอง โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.951533973437346