ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย (TCHS) จัดอบรม (AR2H) ภายใต้โครงการบริหารจัดการงานอย่างไรให้ใจฟู ให้กับโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เมื่อวันที่ 21-22 มิถุนายน 2567 รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต รศ.ดร.จรัมพร โห้ลำยอง และคณะทำงานศูนย์วิจัยความสุขฯ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นวิทยากรในการสร้างแนวคิดการบริหารองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน ด้วยหลักสูตร AR2H ภายใต้โครงการบริหารจัดการงานอย่างไรให้ใจฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดกาญจนบุรี

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.939732677950809