อบรมเชิงปฏิบัติการ “TF Happy Workplace ความสุขสร้างได้ในที่ทำงาน”

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต รองศาสตราจารย์ ดร.จรัมพร โห้ลำยอง และคณะทำงานฯ ร่วมกับฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “TF Happy Workplace ความสุขสร้างได้ในที่ทำงาน” ให้กับบุคลากร บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมเจิมจอมพล โรงแรม โนโวเทล มารินา ศรีราชา แอนด์ เกาะสีชัง จ.ชลบุรี

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.913197217271022