งานเสวนา “ประเทศไทยในฐานะบ้านที่ปลอดภัย วิกฤตผู้ลี้ภัยและแนวทางแก้ไข”

วันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 17.30-19.00 น. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล ร่วมงานเสวนา “ประเทศไทยในฐานะบ้านที่ปลอดภัย วิกฤตผู้ลี้ภัยและแนวทางแก้ไข” โดยมี รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ศูนย์การย้ายถิ่นมหิดล (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม) และ ดร.แมรี โรส สาระสัตย์ (Asian Institute of Technology) ร่วมพูดคุยเรื่องกระบวนการคัดกรองผู้ลี้ภัยในประเทศไทย- ความท้าทาย ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม)

นอกจากนี้ ยังมีวิทยากรร่วมพูดคุยในประเด็นอื่นๆ ได้แก่ นายสมชาย หอมลออ ประธานและทนายความสิทธิมนุษยชน ที่ปรึกษาอาวุโส (มูลนิธิพัฒนาสิทธิมนุษยชน HRDF) – กรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย, คุณชวรัตน์ ชวรางกูร เครือข่ายประเทศไทย เมียนมาร์ (Thailand Myanmar Response) – การกักขังและการส่งกลับโดยมิชอบด้วยกฎหมาย, คุณศิววงศ์ สุขทวี เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ (MWG) – เสวนาเกี่ยวกับนโยบายและคณะอนุกรรมาธิการรัฐสภา, ดร.ซัน ออง New Myanmar Foundation – สิ่งที่ประเทศไทยสามารถทำได้ ณ SEA-Junction ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC)

ติดตามรับชมย้อนหลังได้ที่ https://fb.watch/rNoJ6bJAFy/

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.908190544438356