งานเวทีเสวนาสาธารณะ “ดีต่อใจวัยเกษียณ – JOB แฟร์ – งานของคนชำนาญการ”

วันที่ 30 เมษายน 2567 รศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนมุมมองในรายการฟังเสียงประเทศไทย (Thai PBS) ในงานเวทีเสวนาสาธารณะ หัวข้อ “ดีต่อใจวัยเกษียณ – JOB แฟร์ – งานของคนชำนาญการ” จัดโดย โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ เพื่อการเผยแพร่สาธารณะรองรับสังคมสูงวัย โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (สำนัก 9) ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ติดตามรับชมย้อนหลังได้ที่ Facebook: นักข่าวพลเมือง Thai PBS และ Decode.plus https://fb.watch/rNrvvk6HTv/

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.908213071102770