ร่วมพิธียกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือหอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์และพิธีเปิดหอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์

วันที่ 19 เมษายน 2567 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล นำโดย รศ.ดร.ศุทธิดา ชวนวัน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป พร้อมด้วย รศ.ดร.ธีรนงค์ สกุลศรี เข้าร่วมงานพิธียกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือหอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์และพิธีเปิดหอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์ ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.901207075136703