ประชุมหารือด้านงานวิจัย การเรียน การสอน และสร้างความร่วมมือในอนาคต ร่วมกับ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

วันที่ 19 เมษายน 2567 รศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล พร้อมด้วย รศ.ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย และ ผศ.ดร.ดุสิตา พึ่งสำราญ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับ รศ.ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล พร้อมด้วยทีมบริหาร และบุคลากร จำนวน 6 คน ในโอกาสเข้าพบเพื่อประชุมหารือด้านงานวิจัย การเรียน การสอน และสร้างความร่วมมือในอนาคต ณ ห้องทานตะวัน (403) ชั้น 4 สถาบันฯ

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.901186258472118