อบรมหลักสูตร AR2H เพื่อสร้างนักสร้างสุของค์กรให้กับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)

วันที่ 2 เมษายน 2567 ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต อ.ดร.นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ และคณะทำงานฯ ได้รับเกียรติจัดอบรมหลักสูตร “ความก้าวหน้าการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน: Advanced Routine to Happiness (AR2H)” เพื่อสร้างนักสร้างสุของค์กรให้กับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) การอบรมฯครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 130 คน ณ ห้องประชุม 2A-2B อาคารประถม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://web.facebook.com/happinometer

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.891392189451525