การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพระดับชาติ ครั้งที่ 2

ระหว่างวันที่ 21 – 22 มีนาคม 2567 โครงการ HAPPY UNIVERSITY เข้าร่วมการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพระดับชาติ ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “Building a Culture of Health Promotion: Fostering Mental Health Awareness and Support on Campus” จัดโดย สำนักงานเลขาธิการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (ASEAN University Network – Health Promotion Network – AUN-HPN) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 100 คน ณ โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ
..
ทั้งนี้ โครงการ HAPPY UNIVERSITY ได้รับเกียรติร่วมนำเสนอข้อมูลการสำรวจสุขภาวะและความอยู่ดีมีสุขของนักศึกษา ด้วยเครื่องมือ HAPPINOMETER ในหัวข้อ“สถานการณ์ “ซึมเศร้า” ของนิสิต-นักศึกษาไทย” นำโดย อ. ดร.นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ (หัวหน้าโครงการฯ) ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารโครงการฯ ได้ที่: https://www.facebook.com/happyuniversity?mibextid=LQQJ4d

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.886568889933855