งานสัมมนาพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 42 ประจำปี 2567

ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2567 รศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงานสัมมนาพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 42 ประจำปี 2567 “Under the Sea ใต้ทะเลนั้นมีอะไร” และชี้แจงมาตรการต่างๆ ของสถาบันฯ ภายใต้หัวข้อ “No Gift Policy มาตรการป้องกันการทุจริต และช่องทางการร้องเรียน” โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร เข้าร่วมรับฟัง ณ โรงแรม Best Western Plus Hau Hin จ.ประจวบคีรีขันธ์

ในปีนี้ สถาบันฯ ได้จัดกิจกรรม World Café: ก้าวต่อไปของ IPSR โดยคณะผู้บริหาร และเดินทางไปทำกิจกรรมการพัฒนาองค์กร การส่งเสริมความรู้ ณ ศูนย์การกำลังสำรองอำเภอปราณบุรี ค่ายธนะรัตน์ และเข้าศึกษาดูงานการทอผ้า ณ ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าบ้านเขาเต่า

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.886536613270416

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.886540386603372