พิธีแสดงมุทิตาจิตผู้อาวุโส

วันที่ 2 มีนาคม 2567 เวลา 11.00 น. ศ.เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ ที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และ รศ.ดร.ชาย โพธิสิตา ในฐานะศาสตราจารย์วุฒิคุณ เข้าร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตผู้อาวุโส ในงานครบรอบ 55 ปี วันพระราชทานนาม และ 136 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม พร้อมด้วย รศ.ดร.มนสิการ กาญจนะจิตรา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.ศุทธิดา ชวนวัน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป และคณะ ร่วมมอบพวงมาลัยดอกไม้เพื่อแสดงความเคารพแด่อาจารย์อาวุโส ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.873750931215651