งานวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 60 ปี

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ.ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพหลักสูตร ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 60 ปี และร่วมบริจาคสมทบทุนการศึกษา โดยมี รศ.ดร.ประพิมพรรณ วงศ์จิตรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบ พร้อมด้วยบุคลากรให้การต้อนรับ ณ ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล