มอบอุปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์เก่าให้กับสำนักงานสัสดีจังหวัดนครปฐม

วันที่ 31 มกราคม 2567 รศ.ดร.สุดารัตน์ มุสิกะวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ การสร้างเครือข่าย และบริการวิชาการ พร้อมด้วย รศ.ดร.จรัมพร โห้ลำยอง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ และคณะ มอบอุปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์เก่าให้กับสำนักงานสัสดีจังหวัดนครปฐม เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการทำงานต่อไป ณ ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.856127816311296