กิจกรรม Potluck ณ Prachakorn International House (i-house)

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 คณะกรรมการหลักสูตรปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล นำโดย รศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร จัดกิจกรรม Potluck ณ Prachakorn International House (i-house) พบปะนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาเอก และปริญญาโท (หลักสูตรนานาชาติ) พร้วมด้วย รศ.ดร.ธีรนงค์ สกุลศรี และเจ้าหน้าที่บัณฑิต จำนวนทั้งสิ้น 21 คนเข้าร่วมกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.800044208586324