งานแสดงความยินดีแก่ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 6 ตุลาคม 2566 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดงานแสดงความยินดีแก่ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.791520756105336