สถานการณ์แรงงานสูงวัย ในบริบทชุมชนเมืองและชนบท

วันที่ 5 ตุลาคม 2566 รศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล นำเสนอประเด็น “สถานการณ์แรงงานสูงวัย ในบริบทชุมชนเมืองและชนบท” ในงานเปิดคลังความรู้ มส.ผส. และ สสส. ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “การสร้างหลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจสำหรับผู้สูงอายุ สู่สังคมสูงวัยที่มีความสุขอย่างยั่งยืน” โดยมี ศ.เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพฯ

สามารถรับชมย้อนหลังผ่านช่องทาง Facebook Live: https://fb.watch/ntQpEBU9FW/