ประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และวางแนวทางการพัฒนาความร่วมมืองานวิจัยด้านแรงงานระหว่างหน่วยงาน

วันที่ 5 ตุลาคม 2566 รศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย และการคลังและพัสดุ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม และคณะ ให้การต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน และคณะทำงาน ในโอกาสเข้าพบเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านการวิจัยแรงงาน และแนวทางการพัฒนาความร่วมมือด้านงานวิจัยระหว่างหน่วยงาน ณ ห้องทานตะวัน (403) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพกิจกรรม: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.791038639486881