สสส. เปิดตัวคู่มือจัดประชุมรูปแบบใหม่ “WalkShop การเดินประชุมเพื่อส่งเสริมสุขภาพ” พร้อมโหลดใช้ฟรีแนะนำเคล็ดลับให้ทุกองค์กรนำไปใช้ พร้อมโชว์ 3 เส้นทางตัวอย่างใจกลางกรุง

ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของประเทศไทย เปิดตัวคู่มือการจัดกิจกรรม “Walkshop เดินไปคุยไป” ภายในงาน PA FORUM งานเสวนาวิชาการและนโยบายด้านกิจกรรมทางกาย (EP1) – การพัฒนาพื้นที่สุขภาวะที่ทุกคนมีส่วนร่วม Active Environment for All เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566
.
รศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า กิจกรรม “Walkshop เดินไปคุยไป” เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการจัดการประชุมอย่างมีสุขภาพ หรือ Healthy Active Meeting โดยใช้การ “เดินประชุม” เข้ามาประยุกต์ให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้เดินพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลแทนการนั่งในห้องทำงานนานๆ แบบเดิม เพื่อก่อให้เกิดการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์หรือไอเดียใหม่ๆ ระหว่างการเดินพูดคุย พร้อมยังช่วยผ่อนคลายความเครียด และส่งเสริมสุขภาพร่างกาย จากการได้ขยับ และบริหารร่างกาย ตลอดจนลดพฤติกรรมเนือยนิ่งหลังจากการประชุมเป็นเวลานาน อันเป็นสาเหตุของการเกิดโรค NCDs ด้วยเช่นกัน
.
จากการจัดงาน มีการประชาสัมพันธ์ข่าวในสำนักต่างๆ เกี่ยวกับการสานพลัง จัดเวที PA Forum EP.1 ชูแนวทาง 3 actives เพิ่มพื้นที่สุขภาวะที่ทุกคนมีส่วนร่วม พร้อมเปิดตัวนวัตกรรมคู่มือ “WalkShop” กระตุ้นกิจกรรมทางกายกลุ่มหนุ่ม-สาวออฟฟิศ ด้วยการเดินประชุม ช่วยสร้างไอเดีย-สานสัมพันธ์เพื่อนร่วมงาน มุ่งเสริมเกราะป้องกันโรค NCDs โดยได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อมากกว่า 30 ครั้ง ตัวอย่างดังนี้
.
เดลินิวส์: https://www.dailynews.co.th/news/2761180/
มติชน: https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_4205037
ข่าวสด: https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_7889585
ผู้จัดการ: https://mgronline.com/sport/detail/9660000087707
บางกอกทูเดย์: https://bangkok-today.com/สสส-เปิดตัวคู่มือจัดประ/
กรุงเทพธุรกิจ: https://www.bangkokbiznews.com/health/well-being/1090916
โพสต์ทูเดย์: https://www.posttoday.com/general-news/700115
สยามรัฐ: https://siamrath.co.th/n/480780
Today.line: https://today.line.me/th/v2/article/peoZ2Nq
Today.line: https://today.line.me/th/v2/article/qoGRGew
FB (บางกอกทูเดย์): https://www.facebook.com/132396692880844/posts/298926132894565

สามารถรับชมงานเสวนาวิชาการย้อนหลังได้ที่ https://youtu.be/FAVf3R9VhWw