มอบปฏิทินเก่าให้กับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด

วันที่ 27 กันยายน 2566 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล ส่งมอบปฏิทินเก่าที่ได้รับการบริจาคจากบุคลากรของสถาบันฯ และหน่วยงานเพื่อนบ้าน ให้กับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ให้แก่ผู้พิการทางสายตา

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.786933063230772