ปิดงาน “คนงิ้วรายรักสุขภาพ”

วันที่ 24 กันยายน 2566 ปิดงาน “คนงิ้วรายรักสุขภาพ”: กิจกรรมการออกกำลังกายด้วยการเดินปั่นวิ่ง ได้เดินทางมาถึงครั้งสุดท้ายแล้ว (ครั้งที่ 12) ซึ่ง อบต.งิ้วราย และหน่วยงานในพื้นที่เป็นเจ้าภาพหลัก และได้รับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในการร่วมจัดงานดังกล่าว

รศ.ดร.ศุทธิดา ชวนวัน สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล และตัวแทนจากทีมวิจัย ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจากนายอนุชา สะสมทรัพย์ (สส.นครปฐม) เป็นประธานในพิธี พร้อมกับนายสมัชชา ทองสิมา (นายก อบต. งิ้วราย) โดยมีคนในชุมชนหลากหลายวัยเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน ทางโครงการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการขยับเพื่อการออกกำลังกายต่อไป

ชมคลิปกิจกรรม: https://www.facebook.com/reel/325438310171451?mibextid=9drbnH

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.786404863283592