Happy U BooG! ตะลุย

วันที่ 7 กันยายน 2566 ทีม Happy U BooG! มาบุกตะลุยสำรวจสุขภาวะและความอยู่ดีมีสุขให้กับบุคลากรของสำนักงานอธิการบดี พร้อมรับกระบอกน้ำฟรี ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจร่วม 100 คน ณ ศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.776333970957348