การฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันนี้ (1 กันยายน 2566) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดอบรม “การฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ 2566” ให้แก่คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษา รวมถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และแม่บ้านภายในอาคาร โดยมี รศ.ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวเปิดงาน และให้การต้อนรับนายยุทธภูมิ ญานเพิ่ม หัวหน้างานจราจรและรักษาความปลอดภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานจราจรและรักษาความปลอดภัย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับแผนภาวะฉุกเฉิน แผนตรวจตราเครื่องถังดับเพลิง ชนิดของไฟ การใช้เครื่อง AED การทำ CPR รวมถึงการสาธิตการซ้อมดับเพลิง (ถังเปล่า) และจำลองสถานการณ์เพลิงไหม้ภายในอาคาร ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล