ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 71 พรรษา 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2566

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นางสาวพลอยชมพู สุคัสถิตย์ เลขานุการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 71 พรรษา 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2566 ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.754664519790960