การอบรม วัคซีนไซเบอร์ (Vaccine Cyber)

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ที่ปรึกษาอาวุโส คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร ให้การต้อนรับทีมวิทยากรให้ความรู้ “วัคซีนไซเบอร์ (Vaccine Cyber)” จากกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ได้แก่ พลตำรวจตรี ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 1 บรรยายหัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับอาชญากรรมทางไซเบอร์” และ พันตำรวจโท ดร.ปุริมพัฒน์ ธนาพันธ์สิริ รองผู้กำกับการ กองกำกับการ 4 หัวข้อ “แนวทางในการป้องกันอาชญากรรมทางไซเบอร์” ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมรับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ นำไปปรับใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างปลอดภัย และป้องกันภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตในเบื้องต้นได้ รวมทั้งสามารถนำความรู้และแนวทางที่ได้รับไปถ่ายทอดให้บุคคลใกล้ตัวได้รับรู้เท่าทันอาชญากรรมทางไซเบอร์นี้เช่นกัน ณ ห้องประชุมสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และระบบออนไลน์

ผู้สนใจสามารถติดตามรับชมย้อนหลังผ่านทางเพจ IPSRMAHIDOLUNIVERSITY : https://fb.watch/mEaVcyPp9k/

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.769547214969357