ร่วมการประชุมในหัวข้อ Asia Regional Learning Workshop for the Women RISE Initiative

ระหว่างวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2566 อ.สพญ.ดร.สรัญญา สุจิริตพงศ์ และ รศ.ดร.ธีรนงค์ สกุลศรี โครงการ Women Migrants’ Health and Work after COVID-19: An Intersectional and Comparative Study in Malaysia and Thailand ภายใต้การสนับสนุนจาก IDRC, Canada เข้าร่วมการประชุมในหัวข้อ Asia Regional Learning Workshop for the Women RISE Initiative จัดโดย the Health Population Research Organization (HPRO) and Monash University, Malaysia เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการในภูมิภาคเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และวางแผนการวิจัยร่วมกันกับ ดร.ศรีประภา เพชรมีศรี, ProRights Foundation, Thailand/ Chulalongkorn University, Dr. Sharuna Verghis, Jeffrey Cheah School of Medicine and Health Sciences, Monash University Malaysia, Dr. Carmen Logie, University of Toronto, Canada, Dr. Lesley Gittings, Western University, Canada และคณะนักวิจัยจาก National University of Singapore และ Monash University, Malaysia

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.754663773124368