สานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน ปี 2566

ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติให้ไปจัดบูธนิทรรศการในเวที “สานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน” ปี 2566 วาระ: พลังชุมชนท้องถิ่น ตอบโจทย์ประเทศ ระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2566 ณ ห้อง Royal Jubilee Ballroom ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ กว่า 3,500 ตำบลทั่วไทย กว่า 4,000 คน

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะรองประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คนที่ 1 กล่าวเปิดงาน และ ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. กล่าวรายงาน

การได้รับเชิญในครั้งนี้ สถาบันฯ ได้นำความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแห่งความสุข, ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย, แบบประเมินความสุขด้วยตนเอง (HAPPINOMETER) มาให้ผู้เยี่ยมชมทดลองใช้งาน และแจกของที่ระลึกมากมายให้กับผู้เยี่ยมชม ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมของทางบูธนิทรรศการ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักและได้รับความสนใจเป็นจำนวนมาก

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.744701897453889