ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีที่ 66

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ.ดร.มนสิการ กาญจนะจิตรา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีที่ 66 พร้อมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนด้านการศึกษา โดยมี ผศ.ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึก ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา