การประชุม Forum รายงานสุขภาพคนไทย 2566

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30-12.00 น. โครงการการศึกษาสถานการณ์ด้านสุขภาวะของคนไทยเพื่อจัดทำรายงานสุขภาพคนไทย 2566-2568 โดย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักวิชาการและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการประชุม “Forum รายงานสุขภาพคนไทย 2566” ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และออนไลน์ผ่านทาง Zoom meeting โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก สสส. และภาคีเครือข่ายรวมกว่า 50 คน

ผู้สนใจสามารถติดตามย้อนหลังได้ที่ เพจสุขภาพคนไทย: https://fb.watch/k_G7Y8Kvhi/