ลงพื้นที่มูลนิธิรักษ์ไทยสมุทรสาคร

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 รศ.ดร.สุดารัตน์ มุสิกะวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ การสร้างเครือข่าย และบริการวิชาการ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล และคณะ นำผู้เข้าร่วมอบรม Monitoring and Evaluation Training in Migrant Public Health Program ลงพื้นที่ Samut Sakorn Raks Thai เพื่ออบรมเรื่องสุขภาพแรงงานข้ามชาติ