วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 – 15.00 น. ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติร่วมจัดบูธนิทรรศการในงาน 10 พฤษภาคม “วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ” และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จป. ผู้นำการสร้างสุขภาวะองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพฯ

ในส่วนบูธนิทรรศการมีการนำเสนอและให้ข้อมูลเครื่องมือ HAPPINOMETER และมี Mini-game ให้เล่นเพื่อร่วมแลกของรางวัล ซึ่งได้รับความสนใจอย่างยิ่ง