ความก้าวหน้าการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน

วันนี้ (20 เมษายน 2566) พวกเราทีมงาน Happy University ได้รับเกียรติให้จัดการพัฒนาศักยภาพและทักษะการสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะหลักสูตร “ความก้าวหน้าการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน : Advanced Routine to Happiness (AR2H) โครงการศูนย์วิชาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขกับการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน จัดโดย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สสส. ให้กับนักสร้างสุขของ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นำทีมโดย รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และ อ.ดร.นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ หัวหน้าโครงการฯ พร้อมคณะทำงานโครงการฯ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวต้อนรับ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขและสนุกสนาน และผู้เข้าร่วมมีความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมอย่างมาก

ทั้งนี้ หากมหาวิทยาลัยใดที่มีความสนใจในการเข้าร่วมอบรมหรือเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่าย สามารถติดต่อมาทางเพจได้ตลอด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/happyuniversity