งานเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566

วันที่ 11 เมษายน 2566 คณะผู้บริหาร นำโดย รศ.ดร.มนสิการ กาญจนะจิตรา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพหลักสูตร รศ.ดร.สุดารัตน์ มุสิกะวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ การสร้างเครือข่าย และบริการวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของสถาบันฯ ร่วมกิจกรรมงานเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 “มนต์เสน่ห์สงกรานต์ วันวานยังหวานอยู่” เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย โดยร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ และแสดงความยินดีแก่นักกีฬางานกีฬาบุคลากรมหิดล ประจำปี 2566 นอกจากนี้ ได้จัดกิจกรรมร้องคาราโอเกะการกุศลตลอดงาน เพื่อบริจาคให้กับมูลนิธิบ้างสงเคราะห์สัตว์พิการ ณ บริเวณหน้าห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล