พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดให้มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง การสำรวจคุณภาพชีวิต ความสุข และความผูกพันในองค์กรของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  นำโดย นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยมี นางสาวสตีจิตร ไตรพิบูลย์สุข, นางสาวโสมอุษา บูรณะเหตุ  รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล  และ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ณ ห้องสัมมนา B1 – 2 ชั้น B1 อาคารรัฐสภา

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.687235559867190