กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล 2566

รศ.ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยทีมบริหาร นักวิจัย และบุคลากร ร่วมเดินขบวนพาเหรดในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 “มหิดลเกมส์ 2023” ภายใต้แนวคิด “Good Health and Well – Being” โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธาน ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงาน ณ ลานสมเด็จพระราชบิดา ศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ภาพกิจกรรม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.679576027299810