54 ปี วันพระราชทานนาม 135 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ ดร.มนสิการ กาญจนะจิตรา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในงาน “54 ปี วันพระราชทานนาม 135 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล” ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา