เสวนาพิเศษ “สถานการณ์การลดลงของประชากรไทย 2565”

วันที่ 16 มกราคม 2566 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานแถลงข่าว “จำนวนเกิดในประเทศไทยดิ่งต่ำลงจนน่าตกใจ” พบกับเสวนาพิเศษ “สถานการณ์การลดลงของประชากรไทย 2565” ภายใต้กิจกรรม Talk with the Prachakorn โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อารีจำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นผู้ดำเนินรายการและร่วมเสวนากับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล ที่ปรึกษาสถาบันฯ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

สามารถติดตามย้อนหลังได้ที่ Facebook IPSRMAHIDOLUNIVERSITY : https://fb.watch/i4wLtFGhzx/