ผ้าอนามัย ความจนประจำเดือนที่ผู้หญิงต้องแบกรับ

ข่าว “ผ้าอนามัย” ความจนประจำเดือนที่ผู้หญิงต้องแบกรับ โดย รศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย และการคลังและพัสดุ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง Thai PBS รายการ “วันใหม่วาไรตี้” ในช่วง “ประเด็นสังคม” เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565

ตลอดช่วงชีวิตของผู้หญิง การมี “ประจำเดือน” ถูกจัดเป็นภาวะอนามัยเจริญพันธุ์ แต่ “ผ้าอนามัย” กลับไม่ถูกจัดเป็นบริการด้านสุขภาพทางเพศที่ผู้หญิงสามารถขอรับบริการได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ถึงแม้ว่าผ้าอนามัยจะจัดเป็นสินค้าควบคุมราคา แต่ยังมีราคาแพงสำหรับผู้หญิงหลายคนในสังคม ซึ่งสังคมไทยควรมีกลไกการแก้ปัญหาอย่างไร ? เพื่อเอื้ออำนวยให้ผู้หญิงทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงผ้าอนามัยได้อย่างไม่ยากนัก

ติดตามรับชมเพิ่มเติมได้ที่ YouTube Thai PBS: https://youtu.be/NoeH4cw-cV8