งานครบรอบ 43 ปี สถาบันฯ

คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษาของสถาบันฯ ร่วมงานวันครบรอบ 43 ปี โดยช่วงเช้าสถาบันฯ ได้จัดพิธีสักการะพ่อปู่ขุนทุ่ง พิธีเซ่นไหว้เจ้าที่ พิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป และพิธีการมอบทุนการศึกษา และอุปกรณ์การศึกษาให้แก่นักเรียน จำนวน 7 โรงเรียน ในเขตพื้นที่อำเภอพุทธมณฑล และช่วงบ่ายสถาบันฯ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร-ธิดาบุคลากรของสถาบันฯ  พิธีการมอบรางวัลเสนอผลงานริเริ่มสร้างสรรค์ ปิดท้ายด้วยกิจกรรม Happy Green Day โดยชาวสถาบันฯ ร่วมเล่นเกมส์ตอบคำถามการคัดแยกขยะ และร่วมลุ้นผลการประกาศรางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ “ขยะแปลงร่าง สร้างจิตสำนึก” ภายใต้ Concept  “Creative Recycling D.I.Y.” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อรณรงค์การคัดแยกขยะ และปลูกจิตสำนึกให้แก่บุคลากรของสถาบันฯ ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101)  ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์  สถาบันฯ

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด  IPSR Gallery