โบสถ์ ไวน์และสายสัมพันธ์ของผู้คน: Quality of life in Granada, Spain

โบสถ์ ไวน์และสายสัมพันธ์ของผู้คน: Quality of life in Granada, Spain

Abstract

คณะทำงาน HAPPINOMETER ได้เข้าร่วมงานประชุมนานาชาติเรื่อง Happiness in a Multicultural World จัดโดย The International Society for Quality-of-Life Studies (ISQOLS) ระหว่างวันที่ 4 – 7 กันยายน 2562 ณ University of Granada เมืองกรานาด้า ประเทศสเปน ในโอกาสนี้ คณะทำงานฯ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน จำนวน 4 เรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับความสุขของคนทำงาน ในมิติความสุขของประชากรในแต่ละรุ่นอายุ ความสุขทางการเงินของคนที่มีสถานภาพโสด ไปจนถึงความสุขของคนย้ายถิ่นและไม่ย้ายถิ่น
 
นอกจากเรื่องราวจากงานประชุมแล้ว คณะทำงานขอเล่าประสบการณ์การเดินทางกว่า 19 ชั่วโมงจากกรุงเทพถึงกรานาด้า ประเทศสเปน เมืองที่ตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาเซียร์ราเนวาดา (Sierra Nevada Mountains) เมืองที่หลายคนบอกว่ามีสเน่ห์ ทั้งในด้านสถาปัตยกรรม สภาพแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม ความเป็นอยู่และสายสัมพันธ์ของผู้คนในเมืองกรานาด้า ความยิ่งใหญ่ของสถาปัตยกรรมอาคารเก่าและโบสถ์ ที่พบตลอดทางเดินไปยังสถานที่จัดประชุม รวมถึงความประทับใจในโอกาสที่ได้ชมสถาปัตยกรรมของพระราชวังอาลัมบราที่มีความโดดเด่นด้วยลายแกะสลักที่ละเอียดและประณีต จนได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลก และความสวยงามของมหาวิหารกรานาด้า (Granada Cathedral) วิหารที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก
 
Moderator: สุภรต์ จรัสสิทธิ์

October 16, 2019 Time: 12:30 – 13:30 hrs. Room Rajawadee (326)