โควิด-19: ปัญหาอยู่ที่ไหน

Abstract

โควิด-19 โรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดขึ้นครั้งแรกในปี 2019 ได้กลายเป็นโรคระบาดทั่วโลกที่ยังไม่มีใครบอกได้ว่าจะจบลงเมื่อไร อาจเป็นเพราะเรายังตกลงกันไม่ได้ว่า ต้นตอของปัญหาอยู่ที่ไหน ในการเสวนานี้ ผู้นำเสนอจะชี้ให้เห็นถึงปัญหาจากปัจจัย 4 ด้าน ได้แก่ ประชากร เศรษฐกิจ การเมือง และสาธารณสุข พร้อมทั้งหนทางแก้ไข

Moderator: อาจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ จึงเลิศศิริ

ติดตามชมย้อนหลังได้ที่ https://theprachakorn.com/newsDetail.php?id=512

และติดตามเสวนาใต้ชายคาทุกวันพุธแบบออไลน์ได้ที่ Facebook Live : IPSRMAHIDOLUNIVERSITY

September 15, 2021