เรื่องจริงของชีวิตผู้ต้องขังหญิง ภาค 1: ผู้ต้องขังหญิงล้นคุก

ผู้ต้องขังเป็นอีกกลุ่มประชากรชายขอบที่มีชีวิตอยู่อย่างลำบาก ไร้อิสรภาพ และถูกสังคมตีตราว่าเป็นคนร้ายที่กระทำความผิด สมควรถูกลงโทษจองจำให้สมกับความผิด ไม่ต้องออกไปทำให้สังคมและผู้อื่นเดือดร้อน แต่สถานการณ์ผู้ต้องขังหญิงของไทยนั้นอยู่ในภาวะที่เรียกว่า “ล้นคุก” มานานแล้ว โดยเฉพาะความผิดจากคดียาเสพติด จนกระทั่งขณะนี้ประเทศไทยมีสัดส่วนของผู้ต้องขังหญิงต่อแสนประชากรสูงที่สุดในโลก ชีวิตในเรือนจำของผู้ต้องขังหญิงไม่ได้มีเพียงภาพของผู้หญิงหน้าตาโหดร้าย เป็นอาชญากร ต้องโทษด้วยการกินอยู่หลับนอนอย่างลำบากเท่านั้น แต่ยังมีแง่มุมที่ควรคิดพิจารณาอีกไม่น้อย

October 8, 2014