เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารด้วยการสร้าง Group Mail

เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารด้วยการสร้าง Group Mail

เกริ่นนำ: เมื่อเราใช้อีเมล์เป็นช่องทางการสื่อสารที่สำคัญ ใช้ทั้งในวาระที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ ไม่ว่าจะติดต่อกับครอบครัว เพื่อนสมัยเรียน หรือเพื่อนร่วมงาน แน่นอนว่าเราต้องการให้เมล์ส่งถึงผู้รับที่ต้องการอย่างถูกต้องและรวดเร็ว

….แต่เคยมีปัญหา เวลาต้องการส่งเมล์หากลุ่มเดิมๆ หลายๆคนพร้อมกันไหม

…คุณรู้หรือไม่ว่า Group Mail ช่วยเราได้

…แล้วถ้าจะใช้ Group Mail เราจะทำอย่างไร

…มีทางเลือกอื่น นอกจาก Group Mail หรือไม่

ค้นพบคำตอบใน เสวนาใต้ชายคา ว่าด้วยเรื่อง…….Group Mail นั้นสำคัญไฉน !! มาเรียนรู้เรื่อง Group Mail เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารกันเถอะ !!

Moderator: วราวรรณ ฐาปนธรรมชัย

May 27, 2015 Time: 12:30 – 13:30 hrs.