เปิดประสบการณ์ Erasmus+ Teaching Mobility Fellowship ณ มหาวิทยาลัยบอนน์ ประเทศเยอรมัน

เปิดประสบการณ์ Erasmus+ Teaching Mobility Fellowship ณ มหาวิทยาลัยบอนน์ ประเทศเยอรมัน

Abstract

อาจารย์สิรินทร์ยาจะมาเล่าประสบการณ์ชีวิต 8 วัน 7 คืนที่มหาวิทยาลัยบอนน์ ประเทศเยอรมัน การเดินทางต่างประเทศครั้งแรกที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อไปสอนและจัดอบรมให้นักศึกษา ประสบการณ์ครั้งแรกกับการเรียนการสอนผ่านการเดินข้ามภูเขา การเห็นชีวิตติดเทรนด์ของนักศึกษาเยอรมัน และการรู้จักเยลลีสุดฮิตระดับโลกอย่าง Haribo และประสบการณ์ประทับใจกับความสนใจของนักศึกษาในเรื่องนโยบาย

Moderator: อาจารย์ ดร.ธีรนงค์  สกุลศรี
 

January 9, 2019