มีการคาดประมาณประชากรของประเทศไทยชุดที่ใหม่กว่าชุดเดิมแล้ว

Seminar No. 1174
8 มิถุนายน 2565 เวลา 12.30 – 13.30 น.

วิทยากร: ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์

Abstract

หลายคนที่ติดตามเรื่องตัวเลขประชากรและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง คงพอทราบว่าตัวเลขประชากรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ที่ประกาศโดยสำนักทะเบียนกลางเมื่อปี 2563 ลดต่ำกว่าตัวเลขเมื่อปี 2562 อยู่เกือบสี่แสน อีกทั้งจำนวนเกิดก็มีแนวโน้มที่ลดลงมากกว่าที่เคยคาดไว้ในการคาดประมาณประชากรของประเทศไทยชุดที่ใช้เป็นทางการอยู่ในปัจจุบัน จากเหตุผลทั้งสองประการนี้ ทำให้ผู้เสวนาได้ทบทวนข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย และได้ทำการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2583 ขึ้นใหม่ โดยมีประชากรฐานที่เปลี่ยนไปจากเดิม รวมทั้งข้อสมมุติต่างๆ ของการคาดประมาณตามวิธีองค์ประกอบ-รุ่นอายุ ที่เปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน

Moderator: อ.ดร.นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์

ติดตามย้อนหลังได้ที่ https://fb.watch/dyt0BMKsbQ/