พฤติกรรม Dark Side ในที่ทำงาน

Abstract

องค์กร คือ สถานที่ที่ผู้คนที่มีพื้นเพ Backgrounds และความต้องการที่หลากหลายและแตกต่างกันมาอยู่ร่วมกัน และต้องทำงานร่วมกัน บ้างก็ว่าพนักงานจะใช้เวลาอยู่ ณ องค์กรของตน มากกว่าการใช้เวลาอยู่ที่บ้านเสียอีก พฤติกรรมของพนักงานในองค์กรก็สามารถจำแนกได้หลายประเภท มีทั้งพฤติกรรมที่ดีในด้านบวก และพฤติกรรมที่ไม่ดี หรือในด้านลบ ในการพูดครั้งนี้ เราจะมาทำความรู้จักตัวอย่างพฤติกรรมเชิงลบในที่ทำงานแต่ละประเภท หรือที่เรียกว่า The Dark Side of Employee Behaviors ซึ่งผลการวิจัยต่างชี้ว่า พฤติกรรม dark side เหล่านี้ สามารถสร้างผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความสัมพันธ์ของผู้คนในองค์การ รวมถึงทำลายหน่วยงานในภาพรวมในท้ายที่สุดได้ สุดท้าย เราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับมาตรการในการจัดการ ควบคุม และป้องกันพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เหล่านั้นไม่ให้เกิดขึ้นภายในองค์กรของเราได้

ดำเนินรายการโดย อ.ดร.นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์

ติดตามชมย้อนหลังได้ที่ Facebook Link: https://fb.watch/3gOdKB85gJ/

January 27, 2021