ปลายปี 2558 ประเทศไทยจะมีแรงงานข้ามชาติอยู่เท่าไร?

ปลายปี 2558 ประเทศไทยจะมีแรงงานข้ามชาติอยู่เท่าไร?

เวทีเสวนาฯ ในครั้งนี้ เป็นผลการศึกษาจาก “โครงการวิเคราะห์และคาดประมาณขนาดประชากรของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย” ซึ่งมี ศ.ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ เป็นหัวหน้าโครงการ โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิรักษ์ไทย

สำหรับคำตอบที่ว่า ปลายปี 2558 ประเทศไทยจะมีแรงงานข้ามชาติอยู่เท่าไร? นั้น อาจารย์ปัทมา จะเล่าถึงแนวทางและขั้นตอนต่างๆ ของการคาดประมาณ ซึ่งในท้ายที่สุดเราก็จะทราบคำตอบว่า จะมีแรงงานข้ามชาติมากน้อยเท่าไร ดังนั้น ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้ที่สนใจทุกท่านที่ไม่ติดภารกิจใดๆ เข้าร่วมเสวนาฯ ครั้งนี้  และเมื่อได้รับฟังจนจบ ผู้เข้าร่วมเสวนนาจะทราบว่า การประมาณจำนวนแรงงานข้ามชาตินั้น ไม่ยากอย่างที่คิด

 Moderator: อ.ดร.ธีรธร ยูงทอง

December 3, 2014 at Room 326 Rajawadee