ประเด็นผู้สูงอายุในมุมมองของคนทำสารคดี

ประเด็นผู้สูงอายุในมุมมองของคนทำสารคดี

คุณสุริยนต์ และ อาจารย์สุวิณี ทั้งสองต่างเป็นศิษย์เก่า IPSR ที่เข้ามาเรียนในปีใกล้เคียงกัน แต่คนละหลักสูตร (ผ่านมา 20 ปีแล้ว) ทั้งคู่อยู่ไลน์กลุ่ม “IPSR Dream Team” ที่มีสมาชิกทั้งหมด 16 คน  เมื่อวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม คุณสุริยนต์เปิดการพูดคุยในกลุ่ม “ดูสารคดีเรื่อง The old man town ของช่อง 19 เจอ อ.ปราโมทย์ คิดถึงเลย” แล้วก็มีการพูดคุยระหว่าง อ.สุวิณีและคุณสุริยนต์อย่างต่อเนื่อง มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจ คือ 
 
“ในมุมมองของคนทำสารคดีอย่างผม คนเราจะอายุยืนไม่ใช่ประเด็นแล้วทุกวันนี้ เพราะใคร ก็อายุยืน ประเทศไหนก็เกินร้อย และนับวันจะเยอะขึ้นเรื่อยๆ ประเด็นน่าสนใจกว่าคือ อายุยืนอย่างมีความสุขอย่างไร แค่ไหนที่ไม่เป็นภาระของครอบครัวและสังคม และมีประโยชน์กับคนรุ่นหลังได้แค่ไหน วันนี้สำคัญกว่าไหมครับ” …… (คุณสุริยนต์)
 
“พี่คิดไว้ว่าต้องให้สื่อช่วยหลายเรื่อง เพื่อให้ทุกกลุ่มอายุเข้าใจ และเห็นคุณค่าสังคมสูงวัย” ……. (อ.สุวิณี)
 
แล้ววันนี้ ตัวจริงเสียงจริงของเจ้าของบทสนทนาข้างต้น จะมาพูดคุยให้เราฟังในประเด็นผู้สูงอายุจากมุมมองของทั้งสองท่าน  ดังนั้น ขอเชิญชวนทุกท่านที่ไม่ติดภารกิจใดๆ เข้าร่วมวงเสวนาฯ ครั้งนี้ …. สนุกอย่างไม่ต้องสงสัย!!!
 

September 27, 2017 Time: 12:30 – 13:30 hrs. Room Srabua (109)